Çalışma Koşulları

REZERVASYON KUŞULLARI

A – Kesin Rezervasyon 
 

Rezervasyonu yapılan ürün ve bütçenin müşteri tarafından yazılı olarak veya e-mail olarak onaylanmasının ardından sözleşmenin yapılmasıyla “Kesin Rezervasyon” yapılmış sayılır.

B – Rezervasyon İptalleri ve Fiyat Farkları 

Kesin rezervasyon iptali tüm ürünlerde asım gününden önceki 4 haftaya kadar (Pazartesi 18:00) yapılabilir. 3 haftadan daha kısa sürelerdeki iptallerde ise, kesinleştirilmiş bütçe aşağıdaki oranlarda faturalandırılır. 

             •  Afişlerin asım gününden önceki 2 haftaya kadar (Pazartesi 18:00) %50’si

             •  Afişlerin asım gününden önceki 1 haftaya kadar (Pazartesi 18:00) %75’i

             •  Afişlerin asım gününden önceki 1 haftadan azsa (Pazartesi 18:00’den sonra) %100’ü fatura edilir.

Kiracı imzalanan sözleşmenin %10’undan fazlasını her ne sebeple olursa olsun iptal ederse, Kiralayan tarafından iptal oranınca kesilecek ‘fiyat farkı faturası’nı ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

GÖRSEL ÖZELLİKLERİ

C – Reklam Görseli Özellikleri 

•  Reklam materyalinin baskıya girmeden 48 saat önce jpeg olarak satış danışmanına gönderilmesini önemle rica ederiz.(Firmamız RÖK kurallarına uymayı taahhüt etmiştir)

•  Özel bir asım şekli varsa, kiracı bunu satış danışmanına görseliyle birlikte yukarıda belirtilen afiş teslim tarihlerine kadar yazılı olarak bildirmelidir.

•  Kiracı kampanyada cut-out/yaratıcı  (Ambient) uygulama yapacaksa, bunun teknik onayı Objektif Tanıtım’dan alınmalıdır.

BASKI ÖZELLİKLERİ

D – Baskı Özellikleri 
 
CLP

CLP afişlerinin baskısında kullanılacak olan kağıtların aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir:

 

•  CLP afişlerinin 135gr/m² ağırlığında ve CLP için özel olarak üretilen mat kuşe kağıda basılması gerekmektedir.

 

•  Gece reklam ünitesinin aydınlatması yandığında tasarım renklerinin solmaması için arka baskılı olması tavsiye edilmektedir.

 

•  Yukarda özelliklerini belirttiğimiz kağıtların dışında kağıt ve baskı biçimi kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul edilmez.

 
                   
BB

Billboard afişlerinin baskısında kullanılacak olan kağıtların aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir:

 

•  Billboard afişlerinin 115gr/m² ağırlığında mat kuşe, su bazlı ve blueback özelliğine sahip olması gerekir. Billboard posterlerinin özel olarak üretilen kağıda basılmalı ve baskı aşamasında yine açıkhava reklamcılığı için özel olarak üretilen matbaa boyaları kullanılmalıdır. Digital baskılı afişler tek parça, ofset baskılı afişler 4 parça halinde basılması ve binme payları verilmelidir. Bu özelliklere sahip kağıda baskı yapılmaması durumunda;

 

•  Afişler yapıştırma işlemi sırasında kolayca kırışmakta ve yırtılmaktadır.

 

•  Yapıştırma işlemi sırasında daha yoğun yapıştırıcı kullanılması gerektiğinden bu durum afişlerde deformasyona sebep olmakta ve reklam ünitesine de zarar vermektedir.

 

•  Yukarda özelliklerini belirttiğimiz kağıtların dışında kağıt ve baskı biçimi kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul edilmez.

 
                   
ML

Megalight afişlerinin baskısında kullanılacak olan kağıtların aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir:

 

•  Sabit magalightlar için; en az 260 gr ışıkgeçirgen vinile, hareketli megalightler için; en az 120gr/m² ağırlığında özel afiş değiştiricili megalightlar için üretilen yırtılmaz kağıt olması gerekmektedir. Bu kağıt hava koşulları sebebi ile Megalight içerisinde değişen ısı derecelerine uyumludur. Dolayısıyla malzeme ve boya kalitesi önemlidir.

 

•  Tek parça olarak baskı yapılmazı zorunludur.

       

•  Baskı tekniği olarak dijital baskı uygulanmalıdır.

     

•  Yukarda özelliklerini belirttiğimiz kağıtların dışında kağıt ve baskı biçimi kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul edilmez.

 
E – Baskı Adetleri
           

1.   Asımı yapılacak posterlerin  il bazında baskı adetlerinin;

 

            •  CLP ve BB için 1 haftalık kampanyalarda her görselin %10 fazlası, 2 haftalık kampanyalarda %20 fazlası teslim edilmelidir.

 

            •  Sabit ve Hareketli ML için her görselden 1 çift yedek afiş teslim edilmelidir.

 

2.   CLP’lerde asım adedi ve yerlerinde +/- %5 oynama olabilir.

 

POSTER TESLİM VE ASIM GÜNLERİ

F – Poster Teslim ve Asım Günleri 

Poster Teslim Günleri 

 

Poster Asım Günleri   

BB

Cuma saat 18:00’a kadar

BB

Pazar 20:00 – Pazartesi 24:00 

CLP

Salı saat 18:00’a kadar

CLP

Çarşamba 10:00 – 22:00

ML / Aylık Ürünler

Bir önceki ayın son gününden 3 gün önce

ML / Aylık Ürünler

Ayın son günü 18:00 – İlk günü 24:00

Zamanında teslim edilmeyen posterler için CLP ve BB’lerde poster başına 10 TL, Megalight’larda ise 100 TL operasyon gideri fatura edilir.

BÜTÇE VE ÖDEME KOŞULLARI

G – Bütçe ve Ödeme Koşulları

•   Verilen teklife reklam görsellerinin tasarım ve baskı bedelleri dahil değildir.

•   Kargo ve diğer gönderim bedelleri ‘kiracı‘ya aittir.

•   Net Bütçe’den %15 AHP düşülmüştür.

•   Raketler (CLP) için 10 TL, Billboardlar (BB) için 20 TL, Megalightlar (ML) için 100 TL yapıştırma ücreti uygulanır.

•   Fiyatlara ilan ve reklam vergisi dahildir. KDV hariçtir.

•   Objektif Tanıtım’ın Fiyat Tarifesi ve Çalışma Koşulları’nda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

DİĞER HÜKÜMLER

H – Diğer Hükümler  

1 –  Her türlü iptal talebi, en geç kampanya başlangıç tarihine 20 gün kala bildirilmelidir. Daha geç bildirilen iptaller için Kiracı Kira Bedeli’nin %50’sini cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

2 –  Ürünlere asılacak reklam materyalinin  hazırlanması ve temin edilmesi Kiracı’ya, yapıştırılması (yapıştırma bedelinin ödenmesine ilişkin hüküm saklı kalmak kaydı ile)  ve her türlü Belediye rüsum ve vergilerinin ödenmesi  Kiralayan’a aittir.

3 –   Kiralanan reklam ünitelerinin üzerindeki her tür yapıştırılma, değiştirme, asım vb her tür işlem Obkektif Çalışma Koşulları çerçevesinde Kiralayan tarafından yapılır. Kiracı;  reklam ünitelerine doğrudan ya da dolaylı olarak fiili bir müdahalede bulunamaz; kendi ürün ve hizmetlerinın tanıtımı dışında kullanamaz veya kullandıramaz.  Bir örneği Kiracı’ya iletilmiş olan Objektif Çalışma Koşulları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

4 –  Kiralayan suç oluşturan, ihtilafa konu olan veya resmi merciler tarafından yerinden kaldırılması talep edilen  veya genel ahlak ve adaba aykırı reklam materyallerini hiçbir ücret iadesi veya tazminat ödemeksizin Kampanya süresi içinde dahi derhal kaldırabilir. Kiracı, kullanılamayan kira süresini kendi ürün ve hizmetlerinin belirlenen aykırılığı içermeyen farklı bir şekilde tanıtımı amacıyla başka bir reklam materyalinin teşhiri için kullanabilir; ancak bu arada geçen sürelerin  kira süresine eklenmesini talep edemez

5 –   Kiracı IAA(İnternational  Advertising Association ), Reklam Özdenetim  Kurulu’nca uygulanan / uygulanacak reklam ahlak ilkeleri, Rekabet Yasası ve yürürlükteki  sair T.C mevzuatı ile Belediyeler veya ilgili sair resmi kurum ve makamlarca belirlenen tüm kısıtlamalara ve yasaklara uymayı ve mevzuata aykırı, suç unsuru bulunan veya genel ahlak ve adaba aykırı reklamdan doğacak her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluğunun kendisine ait olacağını; Kiralayan’ın bu yüzden uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

6 –  Belediyeler, Karayolları veya diğer kamu kuruluşları veya  üçüncü kişilerin veya resmi mercilerin reklam ünitelerini yerinden kaldırtması, taşıması veya sair bir nedenle o ünitenin o mahalde bulunmasının imkansız hale gelmesi durumunda Kiralayan, Kiracı’nın reklamını eski reklam ünitesinin bulunduğu mahale yakın başka bir ünitede teşhir edebilir.

7 –   Yukarıda belirtilen vadeler kesin olup ödemelerin belirtilen vadelerde ödenmemesi halinde tüm alacak, vadelerine bakılmaksızın ve sair bir ihtar gerekmeksizin, muaccel hale gelir.

8 –   Yukarıda belirtilen adresler, tarafların resmi tebligat adresidir. Yazılı olarak yapılmış adres değişikliği yokluğunda yukarıdaki adreslere yapılacak her türlü tebligat geçerli sayılacaktır. Faks yoluyla yapılan bildirimler taraflar arasında 1086 s. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 287. maddesi uyarınca yazılı delil teşkil eder.  

9 –   İşbu sözleşmenin  yorumlanmasından ve uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafın hallinde yetkili mercii SİVAS Mahkeme ve İcra  Daireleri’dir.